Artikel Terkini

4 Unsur Yang Perlu Dielakkan Agar Kewangan Islam Jadi Betul-Betul Halal


Kewangan Islam semakin berkembang di seluruh dunia. Sepanjang dekad yang lalu, ia telah berkembang pada kadar yang tinggi iaitu di antara 10%-12% setahun.

Nilai keseluruhan pada tahun 2015 pula dianggarkan sekitar USD2 trilion. Ini termasuklah Perbankan Patuh Syariah, Pasaran Modal, Pasaran Wang dan Takaful.

Malaysia telah memainkan peranan yang amat besar dalam peningkatan ini. Fungsi kerajaan dalam mewujudkan Akta Perbankan Islam pada tahun 1983, Akta Takaful untuk mengawal selia insurans Islam pada tahun 1984, bon Islam pertama (sukuk) pada tahun 1990, dan pelancaran Pasaran Wang Antara Bank Islam pada tahun 1994; telah menyumbang ke arah pengiktirafan Malaysia sebagai peneraju global dalam perbankan dan kewangan Islam.

Inisiatif ini bukan setakat itu sahaja. Pada masa ini, Malaysia juga telah menubuhkan Pusat Pendidikan Pendidikan Kewangan Islam, Institut Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia, Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa dan Institut Kewangan Asia.

Selain itu, terdapat
juga pengenalan Rangka Kerja Tadbir Urus Syariah dan pembaharuan Institusi
Perbankan Islam yang lebih meluas di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam
(IFSA) 2013.

Dengan rangka kerja yang luas, terdapat beberapa garis panduan yang jelas bagi mengenal pasti kewangan Islam yang benar-benar halal.

This image has an empty alt attribute; its file name is assidq_300x250px_bm01.jpg

Untuk memastikan pembiayaan benar-benar halal, adalah penting bagi Institusi Kewangan untuk menghindari keempat-empat elemen utama dalam produk Syariah mereka:

1. Riba

Larangan riba (faedah)
adalah salah satu prinsip utama kewangan Islam. Riba adalah perbezaan kontrak
dalam nilai dua atau lebih item untuk jenis, kualiti dan nilai yang sama
apabila mereka ditukar.

Contohnya adalah
pertukaran 1kg anggur untuk 1.5kg anggur pada jenis, kualiti dan nilai yang
sama. Tambahan nilai 0.5kg tersebut adalah riba. Walau bagaimanapun, penekanan
harus diberikan pada anggur yang sama jenis, kualiti dan nilai.

Contoh yang lebih
relevan dalam kewangan atau perbankan adalah jumlah wang yang ditukar dalam
penjualan atau pinjaman. Jika pelanggan meminjam RM100 dan perlu membayar balik
RM110, maka tambahan RM10 dianggap sebagai riba.

Walau
bagaimanapun, ini adalah penjelasan asas mengenai riba. Penerangan yang lebih
lengkap memerlukan sekurang-kurangnya artikel penuh yang panjang.

2. Gharar

Perkataan arab “gharar” secara amnya boleh diterjemahkan sebagai ketidakpastian, ketidakcukupan, peluang atau risiko yang tidak memenuhi syarat. Kewangan Islam perlulah dikaitkan dengan aset sebenar.

Penjualan barang tidak boleh dibuat secara tidak jelas dan ragu-ragu. Sebagai contoh, penjualan sebuah rumah dibuat tanpa adanya butiran penuh mengenai strukturnya, bilangan biliknya dan sebagainya.

Barangan juga tidak boleh dijual jika ia melibatkan risiko atau bahaya yang tidak menentu atau apabila hasilnya tidak diketahui. Walaupun larangan riba adalah mutlak, terdapat beberapa tahap gharar atau ketidakpastian yang dapat diterima dalam rangka kerja Islam.

Tapi dengan syarat, gharar yang berlebihan perlu dielakkan.

3. Maysir

Maysir merujuk kepada peluang memperoleh kekayaan dengan mudah, sama ada dengan cara merosakkan hak orang lain. Maysir juga dikenali sebagai Qimar, dimana ia meliputi semua jenis peluang dan kesempatan.

Di sinilah seseorang memperoleh keuntungan material daripada kos orang lain.

Untuk pengetahuan anda, semua bentuk transaksi perjudian termasuk dalam kategori ini dan amat ditegah. Walau bagaimanapun, ia hanya terhad kepada keuntungan yang sukar dicapai.

Transaksi ini tidak termasuk pelaburan yang melibatkan data ekonomi dan kewangan atau yang melibatkan pelaburan aset, kemahiran dan buruh.

4. Zulm

Istilah ini merujuk kepada mana-mana perniagaan atau amalan yang tidak bermoral dan tidak beretika. Sekiranya perniagaan ini menindas atau tidak memenuhi tanggungjawabnya terhadap orang lain, maka amalan perniagaan ini boleh dikategorikan sebagai Zulm.

Perniagaan yang melibatkan salah laku seperti pelacuran atau alkohol juga termasuk dalam kategori Zulm. Mana-mana perdagangan kewangan haruslah mematuhi undang-undang Syariah dengan lebih tegas.

This image has an empty alt attribute; its file name is assidq_300x250px_bm01.jpg

Dikarang oleh Sedania As Salam Capital. Diterjemah dan disiarkan secara eksklusif di MajalahLabur.

Tentang Sedania As Salam Capital Sdn Bhd

As-Sidq (TM) adalah sebuah platform perisian dipaten milik oleh Sedania As Salam Capital Sdn Bhd yang kukuh dan berskala dengan rekod prestasi terbukti lebih daripada 350,000 transaksi bernilai RM38 bilion. Perkhidmatan patuh syariah sepenuhnya, yang mudah diintegrasikan ke dalam mana-mana sistem dan proses sedia ada melalui API, kini digunakan oleh lebih daripada 40 institusi kewangan dan 7 bank di Malaysia. Misi teras As-Sidq (TM) adalah untuk membantu pelanggan mencari produk kewangan Islam yang sempurna dan menyampaikannya kepada mereka dalam masa yang sesingkat mungkin.

Sebagai peneraju industri dalam platform perdagangan komoditi Tawarruq untuk kewangan peribadi Islam, As-Sidq (TM) membantu institusi-institusi kewangan untuk memasar, mengenal pasti dan meluluskan pembiayaan peribadi Islam dengan menawarkan pemeriksaan profil pelanggan yang komprehensif dari DSR kepada CTOS / CCRIS. Ini membolehkan penyerahan petunjuk hangat yang membolehkan kelulusan hampir dijamin.Source link