Artikel Terkini

Apa Itu Al Ijarah Thumma Al Bai (AITAB)?


Pernah dengar AITAB atau ijarah? Ke memang tak pernah dengar atau langsung tak tahu? Ok macam ni.

AITAB adalah singkatan kepada Al Ijarah Thumma Al Bai. Kontrak ni digunakan dalam sewa beli kenderaan berlandaskan shariah.

Ada dua kontrak dalam AITAB iaitu Ijarah (sewa) dan Bai (jualan). Kontrak ni dibuat secara berturutan bermula dengan Ijarah dan berakhir dengan Bai.

Kalau nak lebih senang faham, boleh tengok modus operandi di bawah:

Dalam kontrak Al-Ijarah, pelanggan menyewa barangan daripada bank pada kadar sewa yang dipersetujui bagi tempoh yang ditetapkan. Dalam tempoh penyewaan, pelanggan menandatangani kontrak sewa bagi barangan tersebut daripada bank pada harga yang dipersetujui.

Dalam tempoh perjanjian, bank adalah pemilik kenderaan tersebut dan pelanggan akan membuat bayaran secara ansuran setiap bulan sehingga bayaran penuh dijelaskan.

Selepas bayaran sewa beli dijelaskan sepenuhnya, kontrak jualan akan disempurnakan, dan dengan itu memindahkan pemilikan kenderaan daripada bank kepada pelanggan.

Disebabkan segala manfaat kenderaan digunakan oleh pelanggan, kos kerosakan dan penyelenggaraan adalah di bawah tanggungjawab pelanggan.

Walaubagaimanapun, sekiranya pelanggan gagal melaksanakan tanggungjawab untuk menjelaskan bayaran sewa atau melaksanakan selain daripada terma-terma dan syarat-syarat yang dinyatakan dalam perjanjian, bank mempunyai hak untuk mengambil tindakan munasabah untuk mengurangkan kerugiannya.

AITAB adalah satu inisiatif kontrak dalam sewa beli kenderaan untuk memastikan umat Islam mendapatkan pembiayaan kenderaan yang patuh shariah.

Perbezaan ketara antara Sewa Beli Islamik dan Sewa Beli konvensional ialah kontrak Sewa Beli Islamik melibatkan gabungan dua kontrak berbeza yang berjalan secara berturutan manakala Sewa Beli konvensional menggabungkan kontrak-kontrak Sewa Beli dalam satu perjanjian.

Ini kerana Islam amat menitikberatkan konsep pemilikan dalam muamalat.

Ditulis oleh Azharul Adha Bin Dzulkarnain
Boleh dihubungi melalui emel [email protected]Source link