Artikel Terkini

Ibra’: Rebat Wajib dalam Pembiayaan

Ibra’: Rebat Wajib dalam Pembiayaan 1

Lebih 80% produk pembiayaan perbankan Islam berasaskan konsep jual beli sama ada ianya merupakan kontrak Murabahah, Bai Bithaman Ajil (BBA), Bai Inah, atau Tawarruq.

Kesemua kontrak ini melibatkan akad jual beli aset pendasar (underlying asset) daripada satu pihak kepada satu pihak yang lain, iaitu di antara bank dan pelanggan mereka.

Dalam pengoperasian pembiayaan di antara pelanggan dan pihak bank, satu transaksi jual beli aset pendasar atau komoditi akan dilakukan dan seterusnya satu obligasi hutang akan dihasilkan di mana pelanggan akan membayar hutang itu kepada pihak bank secara ansuran.

Obligasi hutang itu terbit daripada penjualan aset atau komoditi daripada bank kepada pelanggan pada harga jualan atau istilahnya Selling Price. Selling Price ini merangkumi jumlah pembiayaan atau biasa disebut sebagai principal ditambah dengan kadar keuntungan bank.

Contohnya: Kita ke Bank untuk memohon pembiayaan peribadi sebanyak RM10,000. Bank akan menjual kepada kita komoditi dengan harga RM10,000 tambah Kadar Keuntungan Siling atau Kadar Keuntungan Kontrak (Ceiling Profit Rate/Contracted Profit Rate) dengan kadar kebiasaannya 10-12%. Kontrak pembiayaan 10 tahun pada kadar keuntungan 10% bermakna Selling Price yang dikenakan adalah RM15,858.00.

RM15,858.00 itu akan menjadi obligasi hutang kita.

Kerana inilah ada yang mengatakan pembiayaan di perbankan Islam lebih mahal berbanding perbankan konvensional. Realitinya, angka RM20,000 itu adalah kadar maksimum dan kadar sebenar yang dikenakan kepada kita adalah lebih rendah daripada itu.

Kadar sebenar dikenakan kepada kita dipanggil Kadar Keuntungan Efektif (Effective Profit Rate), yang berubah mengikut perubahan Kadar Dasar Semalaman (Overnight Policy Rate, OPR) dan Kadar Bank (Bank Rate, BR). Dalam hampir semua keadaan kecuali pada waktu krisis di mana OPR akan mencanak naik, bayaran kepada bank tidak akan sampai jumlah RM20,000 tersebut.

Setelah selesai pembayaran atau dalam keadaan di mana kita membuat pembayaran awal, pihak Bank diwajibkan memberi Ibra’.

Apa itu Ibra’? 

Ibra’ adalah istilah bahasa Arab yang bermaksud pelepasan hak. Dalam istilah perbankan ia merujuk kepada pihak Bank yang melepaskan haknya untuk menerima bayaran kadar untung yang menjadi sebahagian daripada jumlah Selling Price.

Bahasa mudahnya Ibra’ adalah Rebat.

Di awal era perbankan Islam, Ibra’ ini bergantung kepada pihak bank masing-masing sama ada diberikan kepada pelanggan atau tidak. Namun bermula 1 November 2011, garis panduan Ibra’ oleh Bank Negara Malaysia (BNM) telah dikuatkuasakan.

Garis
panduan ini mewajibkan bank-bank Islam memberikan Ibra’ kepada pelanggannya
dalam keadaan-keadaan tertentu. Garis panduan tersebut juga menunjukkan cara
kiraan dan jenis-jenis keadaan yang mewajibkan pemberian Ibra’ tersebut.

Garis Panduan Ibra’: https://www.bnm.gov.my

Contoh pengiraan Ibra’ dalam penyelesaian awal (early settlement) bagi Pembiayaan Perbankan Islam adalah seperti berikut:

Perbezaan
amalan perbankan Islam dan perbankan konvensional adalah kewujudan caj
penyelesaian awal. Perbankan Islam tidak dibenarkan mengenakan caj ini,
sebaliknya ia perlu memberi Ibra’ kepada pelanggannya.

Harga Jualan :RM15,858.09

Jumlah Pembiayaan/Prinsipal : RM10,000

Kadar Keuntungan Siling (KKS) : 10%

Kadar Keuntungan Efektif (KKE) : 6%

Tempoh Pembiayaan : 10 tahun (120 bulan)

Cara Pembayaran : Bulanan

Ibra’: Rebat Wajib dalam Pembiayaan 2
Ibra’: Rebat Wajib dalam Pembiayaan 7

Ini adalah contoh mudah di mana Harga Jualan adalah RM15,858.09.

Namun itu hanya berlaku sekiranya pelanggan membuat bayaran ansuran mngikut KKS 10%, walaubagaimanapun pembayaran menurut KKE pada 6% menyebabkan di akhir pembiayaan iaitu bulan ke 120, pelanggan hanya membayar jumlah sebanyak RM13,322.46 (RM 10,000 + RM 3,322.46) sahaja.

Baki
sebanyak RM 2,535.63 (RM15,858.09 – RM 12,322.46) dikira sebagai Ibra’
atau pemberian Rebat oleh pihak Bank.

Manakala sekiranya pelanggan memutuskan untuk membuat penyelesaian awal pada bulan ke-50, dia hanya perlu membayar baki RM6,543.48 maka jumlah Ibra’nya adalah RM15,858.09 – RM 6,543.48 = RM9,314.61.

Perbezaan ketara di antara perbankan Islam dan perbankan konvensional juga adalah pada KKS di mana caj bank pada pelanggan tidak boleh dan tidak akan melebihi kadar siling itu, berbeza dengan perbankan konvensional yang tidak meletakkan apa-apa kadar siling.

Dalam keadaan krisis seperti pada tahun 1998 di mana Kadar Pinjaman Asas (Base Lending Rate) yang ditetapkan oleh BNM pada 12.27%, kadar ansuran pelanggan akan turut meningkat melebihi apa yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian.

Ibra’: Rebat Wajib dalam Pembiayaan 3
Ibra’: Rebat Wajib dalam Pembiayaan 8

Maka
selepas ini apabila kita berkunjung ke Bank untuk urusan pembiayaan, tanyakan
pegawai tersebut berapakan kadar ansuran maksimum menurut KKS. Ini memberi
peluang untuk kita berfikir kembali tahap kemampuan kita untuk 10-30 tahun
tempoh pembiayaan yang akan datang.

Ditulis oleh Arham Merican, pegawai Shariah di salah sebuah bank Islam antarabangsa dan sedang melanjutkan pengajian peringkat Sarjana dalam bidang Pengajian Pembangunan. Meminati bidang ekonomi dan Shariah dengan fokus pada pemberdayaan modal insan.

Ibra’: Rebat Wajib dalam Pembiayaan 4
Ibra’: Rebat Wajib dalam Pembiayaan 5

Ibra’: Rebat Wajib dalam Pembiayaan 1
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
rumah ibs
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor
rumah banglo

Source link