Artikel Terkini

SC Perkenal Kelonggaran Dalam Mematuhi Keperluan Tawaran Pengambilalihan

SC Perkenal Kelonggaran Dalam Mematuhi Keperluan Tawaran Pengambilalihan 1

SC Perkenal Kelonggaran Dalam Mematuhi Keperluan Tawaran Pengambilalihan 2

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) hari ini memperkenalkan kelonggaran dalam mematuhi keperluan di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA) dan Peraturan Pengambilalihan, Percantuman dan Pemerolehan Wajib (Peraturan) dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

Memandangkan kesukaran untuk mencetak dokumen tawaran dan menghantar salinan bercetak kepada pemegang saham ketika tempoh PKP, SC sebelum ini telah mengumumkan bahawa ia akan menggalakkan pihak industri untuk menawarkan lebih banyak perkhidmatan dalam talian kepada pasaran, yang merangkumi langkah-langkah untuk memudahcarakan tawaran pengambilalihan secara digital.

Dengan kelonggaran baharu tersebut, SC akan membenarkan kaedah hibrid untuk menghantar pemberitahuan dan dokumen pengambilalihan melalui penerbitan elektronik di halaman khusus di laman sesawang Bursa atau SC; dan pada masa yang sama menghantar kepada semua pemegang saham yang menerima tawaran, ringkasan pemberitahuan dalam bentuk fizikal untuk memaklumkan mereka mengenai tawaran dan notis dan dokumen yang berkaitan yang disediakan di laman sesawang SC atau Bursa. Pemegang saham kini boleh memilih untuk menerima tawaran sama ada secara elektronik atau melalui kaedah konvensional dengan memberi respons melalui pos.

SC juga telah melanjutkan tempoh masa penyelesaian pembayaran tunai daripada 10 hari kepada 12 hari untuk memudahcarakan penyelesaian pembayaran melalui e-bayaran atau pengeluaran cek oleh pemegang saham yang telah menerima tawaran pengambilalihan.

Ketika tempoh PKP, pembuat tawaran boleh mengemukakan pengisytiharan statutori di bawah seksyen 222(1)(B) CMSA, menghantar pengisytiharan kepada SC bagi mengesahkan bahawa semua syarat-syarat telah dipenuhi.

Kelonggaran di atas terpakai hanya semasa tempoh PKP dan SC ingin mengingatkan semua pihak yang terlibat yang ditadbir di bawah CMSA dan Peraturan tersebut agar berhati-hati dalam mempertimbangkan kelonggaran di atas dan memastikan bahawa semua keperluan lain dipatuhi sepenuhnya.

Butiran mengenai kelonggaran dalam mematuhi CMSA dan Peraturana tersebut boleh dimuat turun daripada www.sc.com.my/regulation/technical-notes-practice-notes-and-circulars dan sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Takeover&[email protected]

Mengenai Suruhanjaya Sekuriti Malaysia:

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC), sebuah badan berkanun yang melapor kepada Menteri Kewangan, ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. Ia merupakan agensi kawal selia tunggal bagi pengawalseliaan dan pembangunan pasaran modal. SC mempunyai tanggungjawab langsung untuk menyelia dan memantau aktiviti institusi pasaran, termasuk bursa dan rumah penjelasan, dan mengawal selia semua individu yang dilesenkan di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Maklumat lanjut mengenai SC boleh didapati di laman sesawangnya di www.sc.com.my. Ikuti SC di twitter di @SecComMy untuk perkembangan terkini.

SC Perkenal Kelonggaran Dalam Mematuhi Keperluan Tawaran Pengambilalihan 3SC Perkenal Kelonggaran Dalam Mematuhi Keperluan Tawaran Pengambilalihan 2

Source link