Artikel Terkini

Deposit Halal: Apa yang Membezakan Simpanan Islamik Dengan Akaun Simpanan Konvensional?


Selama bertahun-tahun, umat Islam telah membahaskan sama ada simpanan tetap adalah mematuhi syariah. Menurut seorang ulama syariah Dr. Hussain Hamed, pelanggan Islam perlu melihat kepada kontrak yang digunakan; bukan sama ada simpanan tersebut memberikan pulangan tetap atau tidak.

Melalui perbankan konvensional, simpanan bagi pendeposit akan dianggap sebagai hutang dan imbuhan mereka akan menjadi faedah yang diperolehi. Perbankan konvensional menggunakan simpanan daripada pendeposit untuk tujuan perniagaan dan kemudian memberikan mereka ganjaran dengan faedah yang diperolehi. Kaedah ini menjadi haram kerana ia dianggap sebagai satu bentuk riba.

Beza Pada Akad Dan Kontrak

Apabila bercakap tentang Perbankan Islam, kontrak yang digunakan untuk deposit atau akaun simpanan adalah al-Mudharabah. Pendeposit dianggap sebagai pelabur dan bank dianggap sebagai mudarib, iaitu pihak yang akan berkongsi keuntungan dan menyediakan kepakaran serta pengurusan dalam perkongsian tersebut.

Di bawah kontrak atau perkongsian ini, wang deposit digunakan sebagai pelaburan dan keuntungan akan dikongsi di antara pelabur dan mudarib pada kadar yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak.

Selain daripada Mudharabah, satu lagi kontrak yang biasa mengenai deposit atau akaun simpanan Islamik adalah Murabahah. Murabahah merujuk kepada penjualan dan pembelian sesuatu aset, di mana kos penjualan dan pembelian didedahkan kepada pembeli dengan jelas.

Pendeposit juga boleh menyimpan wang mereka dalam akaun Wadiah Yad Dhamanah, di mana bank tersebut akan menjadi pemegang amanah kepada wang mereka. Sekiranya bank memperoleh manfaat daripada wang tersebut, pihak bank boleh memberikan wang lebihan daripada simpanan kepada pendeposit sebagai hibah (hadiah).

Pada dasarnya, simpanan Islamik memberi tumpuan kepada kadar keuntungan atau perkongsian; dan bukannya kepada pendapatan daripada faedah.

This image has an empty alt attribute; its file name is assidq_300x250px_bm01.jpg

Contoh-contoh Simpanan Islamik Di Malaysia

Berikut merupakan beberapa contoh deposit atau akaun simpanan Islamik di Malaysia yang menggunakan kontrak yang disebutkan:

Citibank Time Deposit-I (Citibank)

Produk ini dilaksanakan mengikut konsep Mudharabah. Selaras dengan konsep ini, anda akan menjadi pembekal modal atau rabbulmal yang mendepositkan dana sebagai pelaburan manakala bank sebagai pengurus atau mudarib yang akan melaburkan dana ke sebarang transaksi yang mematuhi Syariah.

Produk ini membolehkan kita menikmati pulangan daripada pelaburan pada Nisbah Perkongsian Keuntungan (Profit Sharing Ratio) yang dipersetujui.

Simpanan Tetap Islamik / Islamic Fixed Deposit-I (Maybank)

Produk ini berdasarkan kepada konsep Murabahah Komoditi, di mana aset tertentu yang dianggap sesuai oleh bank akan dikenalpasti dan digunakan sebagai aset asas bagi transaksi jual beli di antara kita dan pihak bank.

Ia mempunyai kadar keuntungan yang lebih tinggi daripada akaun simpanan Islamik yang biasa, iaitu mempunyai fleksibiliti tempoh daripada 1 bulan sehingga 60 bulan. Keuntungan akan dibayar sama ada secara bulanan, setengah tahunan atau apabila tamat tempoh.

Produk ini juga menawarkan Perlindungan Takaful Kemalangan Diri secara percuma serta perbelanjaan perubatan dan pengebumian (untuk kemalangan sahaja).

Akaun Simpanan ONEReach (Bank Muamalat)

Produk ini menggunakan konsep Syariah iaitu Wadiah Yad Dhamanah, yang meletakkan aset kita dengan bank yang berasaskan konsep amanah untuk tujuan penjagaan. Jika terdapat Hibah, ia akan dilaksanakan mengikut budi bicara dan pertimbangan bank tersebut.

Bagi jumlah deposit permulaan sebanyak RM5,000 dan ke atas, kita secara automatik berhak mendapat perlindungan Takaful Kemalangan Diri (PA) dan perbelanjaan pengebumian secara percuma untuk satu tahun, bermula dari tarikh pembukaan akaun (tertakluk kepada budi bicara bank tersebut).

Bebas Daripada Unsur-Unsur Haram

Pada dasarnya, deposit atau akaun simpanan yang halal
haruslah bebas daripada riba. Selain daripada riba, ia juga hendaklah bebas
daripada pelaburan bukan halal, gharar dan maysir.

Pelaburan bukan halal bermaksud sebarang pelaburan perniagaan yang dilakukan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, contohnya seperti pelacuran, pornografi, perjudian, melibatkan arak atau makanan bukan halal.

Memandangkan undang-undang Syariah memerlukan ketelusan yang
menyeluruh dalam semua urusan kewangan, apa-apa bentuk spekulasi,
ketidaktentuan, perkara yang melibatkan nasib dan ketidakpastian adalah
dilarang.

Sumber Rujukan:

This image has an empty alt attribute; its file name is assidq_300x250px_bm01.jpg

Dikarang oleh Sedania As Salam Capital. Diterjemah dan disiarkan secara eksklusif di MajalahLabur.

Tentang Sedania As Salam Capital Sdn Bhd

As-Sidq (TM) adalah sebuah platform perisian dipaten milik oleh Sedania As Salam Capital Sdn Bhd yang kukuh dan berskala dengan rekod prestasi terbukti lebih daripada 350,000 transaksi bernilai RM38 bilion. Perkhidmatan patuh syariah sepenuhnya, yang mudah diintegrasikan ke dalam mana-mana sistem dan proses sedia ada melalui API, kini digunakan oleh lebih daripada 40 institusi kewangan dan 7 bank di Malaysia. Misi teras As-Sidq (TM) adalah untuk membantu pelanggan mencari produk kewangan Islam yang sempurna dan menyampaikannya kepada mereka dalam masa yang sesingkat mungkin.

Sebagai peneraju industri dalam platform perdagangan komoditi Tawarruq untuk kewangan peribadi Islam, As-Sidq (TM) membantu institusi-institusi kewangan untuk memasar, mengenal pasti dan meluluskan pembiayaan peribadi Islam dengan menawarkan pemeriksaan profil pelanggan yang komprehensif dari DSR kepada CTOS / CCRIS. Ini membolehkan penyerahan petunjuk hangat yang membolehkan kelulusan hampir dijamin.Source link