Artikel Terkini

Firma dan Juruaudit Audit Dikenakan Denda dan Sekatan dari Pengauditan


Lembaga Pemantauan Audit (AOB) Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) hari ini mengumumkan bahawa firma audit Afrizan Tarmili Khairul Azhar (AFTAAS) dan rakan-rakan kongsi dikenakan sekatan daripada menerima sebagai pelanggan dan mengaudit entiti kepentingan awam (PIE) atau menjadualkan dana selama 12 bulan. Sekatan terhadap AFTAAS dan rakan kongsi berkuatkuasa pada 25 November 2019.

Tiga rakan kongsi yang terlibat ialah Datuk Mohd Afrizan bin Husain, Haji Tamili Dulah Kusni dan Khairul Azahar bin Ariffin. Sebagai tambahan kepada sekatan itu, AOB juga mengenakan denda sebanyak RM455,000 keatas AFTAAS, dan masing-masing RM88,000 pada Afrizan dan Khairul.

Firma dan rakan-rakan kongsinya telah dikenakan sekatan oleh AOB untuk beberapa pelanggaran yang melibatkan ketidakpatuhan terhadap piawaian pengauditan yang termasuk ketidakpatuhan dasar dan asas prosedur audit. Ia melibatkan perkara-perkara dalam penyata kewangan utama seperti dan tidak terhad kepada inventori, pendapatan, kos barangan yang dijual, penyatuan kumpulan, penghutang perdagangan, deposit tetap, muhibah, tunai dan baki bank, dan pinjaman bank. AOB juga mendapati bahawa beberapa pemerhatian berulang daripada pemeriksaan sebelumnya terhadap AFTAAS.

AFTAAS dan rakan-rakan kongsi telah membuat rayuan kepada SC pada 25 September 2019 terhadap keputusan AOB. SC menolak rayuan tersebut dan mengesahkan tindakan AOB pada 25 November 2019.

Maklumat latar belakang:
Lembaga Pemantauan Audit (AOB) ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993 yang berkuat kuasa pada 1 April 2010 untuk menggalakkan dan membangunkan rangka kerja pemantauan audit yang berkesan dan meningkatkan keyakinan terhadap kualiti dan kebolehpercayaan penyata kewangan teraudit di Malaysia. Maklumat lanjut mengenai AOB boleh didapati di laman sesawang www.sc.com.my

Komen

komen

Source link