Artikel Terkini

Kekuatan Seorang Pelabur Saham Terletak Pada Huruf ‘M’?


Menurut kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka, Goals boleh ditakrifkan sebagai Matlamat. Bersinonim juga dengan tujuan, objektif, sasaran, kehendak, hajat, hasrat, niat, maksud, impian, cita-cita, harapan, misi, motif, destinasi, inspirasi, haluan dan sebagainya.

Manakala daripada segi maksud, matlamat boleh didefinisikan sebagai idea tentang keputusan pada masa hadapan atau perancangan yang ingin dicapai oleh seseorang individu atau kumpulan, atau pun organisasi.

Seseorang yang mempunyai Matlamat kebiasaannya menetapkan tarikh sejajar dengan pandangan asal mereka. Matlamatnya hampir sama dengan sasaran atau tujuan, yang bertindak balas dengan reaksi dan hasil pada pengakhiran sebuah misi.

Di antara teori awal yang dibangunkan bagi mengukuhkan sasaran sebuah Matlamat ialah, Goal-setting theory (Teori penetapan matlamat), telah diperkenalkan oleh Edwin A. Locke dan Gary P. Latham. Berdasarkan penyelidikan mendalam mereka telah merumuskan bahawa, teori tersebut sangat penting dan sesuai digunakan bagi membangunkan sebuah organisasi.

Menurut mereka lagi, berdasarkan teori  yang telah diperkenalkan pada tahun 2002 melalui kajian komprehensif merumuskan; semakin sukar sesebuah matlamat, semakin besar komitmen dan kesukaran yang dihadapi. Seseorang memerlukan pengetahuan tinggi dan matlamat yang jelas, bagi menyempurnakan misi mereka.

Berikut adalah di antara kriteria-kriteria yang ditekankan dalam teori penetapan matlamat, untuk mencapai matlamat yang diinginkan:

  • Matlamat sangat mengutamakan perhatian, fokus dan usaha ke arah aktiviti yang berkaitan dengan sebuah matlamat. Semakin sukar sebuah matlamat, semakin sukar usaha yang perlu diberi. Matlamat perlu seiring dengan peningkatan ketekunan seseorang. Matlamat memerlukan pengetahuan dan pelbagai strategi untuk di sempurnakan.
  • Hubungan positif di antara matlamat dan prestasi bergantung kepada beberapa faktor. Pertama, matlamat mesti dianggap penting dan individu mesti melakukannya dengan sepenuh hati. Penetapan matlamat seseorang atau organisasi, boleh membantu meningkatkan prestasi, namun semuanya masih bergantung dengan prestasi individu itu sendiri. Bagi meningkatkan prestasi diri mereka dalam mencapai matlamat, mereka memerlukan tindak balas atau maklum balas positif terhadap matlamat mereka.
  • Teori mereka juga sangat mengesyorkan kita menggunakan formula analisa SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-Bound), dalam mencapai matlamat. Namun bukan semua penyelidik bersetuju untuk menggunakan formula SMART, kerana ianya tidak termasuk mengenalpasti kesukaran atau halangan matlamat seseorang.
  • Locke dan Latham juga ada mengesyorkan bahawa, pemilihan sebuah matlamat tidak perlu terlalu sulit seperti memanjat dinding yang berkecondongan 90 darjah. Ini disebabkan hasil kajian mereka, bukan semua orang mampu menyempurnakan matlamat yang terlalu sulit dan payah untuk disempurnakan.
  • Matlamat boleh dipecah-pecahkan dalam pelbagai kategori jarak sesuatu masa. Mungkin ada matlamat boleh disempurnakan dalam jangka masa yang singkat, contohnya sehari. Mungkin ada matlamat yang perlu dicapai dalam tempoh masa yang lebih panjang, contohnya lima tahun.

Sebagai seorang pelabur atau pedagang saham, apakah matlamat anda? Adakah anda sudah menyempurnakan matlamat tersebut?

Komen

komen

Source link