Artikel Terkini

Kerjasama Pertama Dalam Industri Kewangan Dan Pelaburan Syariah Tanahair Antara Syarikat Pengurusan Dana Islam Serta Syarikat Pengendali Takaful


KUALA
LUMPUR – Buat julung kalinya, negara menyaksikan kerjasama dalam industri
kewangan dan pelaburan syariah apabila syarikat pengurusan dana Islam, iaitu
PMB Investment Berhad (PMB Investment) menandatangani perjanjian kolaborasi
strategik dua hala (Strategic Collaboration Signing Ceremony – Referral
Arrangement & Cross Agency Appointment
) dengan syarikat pengendali
takaful Zurich Takaful Malaysia Berhad (Zurich Takaful), hari ini.

Kerjasama
ini akan
memberi ruang kepada Perunding Unit Amanah (PUA) PMB
Investment menawarkan produk berkaitan takaful Zurich kepada para pelabur. Pada
masa yang sama ejen ZTMB juga boleh menawarkan unit amanah PMB Investment
kepada pelanggan mereka melalui cross-sell.

Perjanjian kolaborasi strategik dua hala ini telah ditandatangani oleh Najmi Mohamed, Ketua Pegawai Eksekutif PMB Investment dan Mukesh Dhawan, Ketua Pegawai Eksekutif Zurich Takaful. Majlis kerjasama itu turut disaksikan oleh Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Rina Mohd Harun; Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar), Datuk Che Murad Sayang Ramjan; Timbalan Ketua Pengarah (Keusahawanan) MARA, Dato’ Zulfikri Osman; Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Pelaburan MARA Berhad (Pelaburan MARA), Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussin, dan Ketua Zurich Malaysia, Stephen Clark.

Menurut
Najmi, kerjasama ini akan memberi impak kepada syarikat serta industri kewangan
syariah, di mana ianya mampu mempercepatkan pertumbuhan permintaan produk
berasaskan syariah.

“Berdasarkan
statistik yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti, setakat 30 Jun 2019,
terdapat 670 dana unit amanah dengan jumlah Nilai Aset Bersih (NAB) sebanyak
RM467.2 bilion. Daripada jumlah itu, 230 dana adalah patuh syariah dengan NAB
adalah sebanyak RM96.2 bilion. Jika dilihat dari segi perumbuhan pula,
peratusan peningkatan NAB dari Jun 2018 hingga Jun 2019 adalah sebanyak 21.1
peratus berbanding sebanyak hanya sebanyak 7.8 peratus pertumbuhan bagi dana
konvensional. Manakala, menurut Persatuan Takaful Malaysia, penembusan takaful
di kalangan rakyat Malaysia dijangka akan terus meningkat,” tambah Najmi
lagi. 

Mengulas
mengenai kerjasama ini, Najmi berkata, “Syarikat PMB Investment harus
menyediakan Perunding Unit Amanah yang berada di bawah pengurusan syarikat
untuk mempelbagaikan penawaran portfolio perkhidmatan kewangan syariah kepada
para pelabur. Untuk memastikan syarikat menjadi pilihan pelabur, syarikat perlu
menyediakan produk yang tepat kepada para pelabur kerana tiada tiada satu
produk yang sempurna untuk pelbagai keperluan.  Kerjasama ini diharap dapat memberi servis
yang lebih luas kepada ramai pihak dan dapat memenuhi keperluan yang berbeza.”

Setakat
31 Julai 2019, PMB Investment mempunyai 1,000 PUA dan dijangka akan meningkat
sebanyak 50 peratus menjelang hujung tahun ini. Manakala, Zurich Takaful
mempunyai lebih daripada 6,000 ejen di seluruh negara.

Mengulas mengenai usaha kerjasama antara Zurich Takaful
dan PMB Investment, Mukesh Dhawan berkata, “Terdapat pelbagai peluang di dalam industri takaful untuk pembentukan
kerjasama strategik baru dan bermakna untuk menjana pertumbuhan industri. Di
Zurich Takaful, kami komited untuk meningkatkan kesedaran konsumer dan berbesar
hati dengan peluang bersama PMB Investment. Kerjasama ini membolehkan kami
menggabungkan kepakaran dan kelebihan kedua-dua organisasi untuk meningkatkan
liputan pasaran.”

“Melalui kerjasama ini adalah berlandaskan kekuatan PMB
Investment dan rangkaian produk-produk  yang
terkemukanya, diserasikan dengan kepakaran Zurich Malaysia dalam menyediakan
produk-produk takaful  yang komprehensif,
akan menambah nilai kepada pelanggan. Bersama, kami dapat meluaskan pengetahuan
dan kesedaran terhadap kewangan Islam dengan lebih cepat, dan membantu rakyat
Malaysia melindungi orang tersayang dan masa depan mereka,” tambah Mukesh lagi.

INFORMASI TENTANG PMB INVESTMENT BERHAD

PMB Investment Berhad (PMB Investment) merupakan
anak syarikat milik penuh Kumpulan Pelaburan MARA, sebuah Syarikat Pengurusan
Dana Islam (IFMC), menguruskan 15 dana unit amanah, dua dana borong dan
beberapa mandat portfolio dengan pelaburan dalam ekuiti dan beberapa aset
sukuk.

PMB Investment telah memenangi beberapa anugerah
pada tahun 2019 antaranya adalah (i) The Lipper Fund Awards from Refinitiv 2019, (ii)The Lipper Fund Awards Global Islamic 2019 (iii) The Morningstar
Awards 2019
dan (iv) FSMone Awards 2019 untuk dana PMB Shariah
Premier Fund.

INFORMASI TENTANG ZURICH MALAYSIA

Zurich Malaysia adalah istilah rujukan kolektif bagi anak-anak syarikat Zurich Insurance Group (Zurich) yang beroperasi di Malaysia: Zurich General Insurance Malaysia Berhad, Zurich Life Insurance Malaysia Berhad, Zurich General Takaful Malaysia Berhad dan Zurich Takaful Malaysia Berhad. Zurich Malaysia menawarkan pelbagai penyelesaian insurans dan takaful yang komprehensif; membantu individu dan juga pemilik perniagaan memahami dan melindungi diri, perniagaan dan juga asset mereka daripada risiko. Zurich Malaysia mempunyai rangkaian cawangan bersepadu di 40 lokasi dan juga agensi dan saluran pengedaran yang berdedikasi di seluruh negara untuk memenuhi keperluan pelanggan. Untuk maklumat lanjut mengenai Zurich Malaysia, layari www.zurich.com.my

Zurich Takaful Malaysia Berhad (ZTMB) adalah salah sebuah pengendali takaful keluarga terkemuka di Malaysia. Ia merupakan ahli Zurich Insurance Group dan satu-satunya penyedia tunggal produk takaful keluarga yang patuh syariah dalam kumpulan Zurich. Dengan kepakaran pasaran takaful lebih sedekad, ZTMB menyediakan penyelesaian perlindungan, perubatan dan kesihatan, simpanan wang dan pelaburan untuk memenuhi keperluan para pelanggan di pelbagai peringkat kehidupan. Bersama-sama kakitangan yang berdedikasi, tenaga kerja agensi, pengedar dan rakan niaga serta dengan sokongan rangkaian cawangan di seluruh negara, ZTMB komited untuk membantu para pelanggan memahami dan melindungi diri mereka daripada risiko Produk konvensional insurans hayat juga disediakan kepada pelanggan melalui syarikat sekutunya iaitu Zurich Life Insurance Malaysia Berhad. Untuk maklumat lanjut mengenai ZTMB, layari www.zurich.com.my

Komen

komen

Source link