Artikel Terkini

Pendapatan vs Produktiviti: Analisis Laporan Tahunan Bank Negara Malaysia (BNM) 2018


Pada tahun 2016, BNM telah membuat satu kajian dan mendapati 27% daripada isi rumah di Kuala Lumpur memperoleh pendapatan di bawah gaji wajar. Gaji wajar membolehkan penyertaan bermakna dalam masyarakat, peluang memajukan diri, dan keluarga serta bebas daripada tekanan kewangan yang membebankan.

Sebagai contoh, gaji wajar bagi individu bujang di Kuala Lumpur adalah RM 2,700. Boleh baca lanjut mengenainya di RM2,700 Gaji Untuk Hidup Bujang di KL.

Rajah menunjukkan perbandingan Malaysia dengan Negara penanda aras iaitu United Kingdom, Amerika Syarikat, Australia, Jerman, dan Singapura. Sebagai perbandingan, untuk menghasilkan output bernilai USD1000, Malaysia membayar sebanyak USD340.

Berbanding dengan Negara penanda aras, untuk menghasilkan output bernilai USD1000, mereka membayar USD510. Lambakan pekerja asing adalah salah satu faktor menyebabkan kadar penawaran upah menjadi rendah.

Graf menunjukkan kadar upah yang diterima oleh pekerja di Malaysia adalah jauh ketinggalan dengan Negara penanda aras. Walaupun statistik menunjukkan ada peningkatan pendapatan pekerja di Malaysia dari tahun 2010 hingga 2017, namun pendapatan pekerja di Malaysia masih jauh ketinggalan berbanding pendapatan pekerja di Negara penanda aras.

Laporan telah menggariskan 4 strategi untuk meningkatkan pendapatan:

1. Menjana permintaan terhadap pekerja yang berkualiti
Menarik pelaburan baharu yang berkualiti daripada syarikat asing dan tempatan, sekali gus menggalakkan peralihan daripada model perniagaan berkos rendah.

2. Mengurangkan ketidakpadanan pekerja
Menambahkan pusat pekerjaan setempat di Pusat Transformasi Bandar (UTC) dan Pusat Transformasi Luar Bandar (RTC).

3. Memperkukuh hubungan antara upah dan produktiviti
Kerjasama lebih erat antara Majlis Produktiviti Negara (NPC) dan Majlis Perundingan Gaji Negara.

4. Mewujudkan pasaran kerja yang kondusif
Meneruskan pembaharuan pengawalseliaan dan perundangan yang berkaitan dengan pekerja.

Secara keseluruhannya, laporan ini menjelaskan bahawa dari perspektif produktiviti dan kesaksamaan, pekerja Malaysia menerima pampasan yang lebih rendah berbanding dengan sumbangan mereka kepada pendapatan negara. Pertama, pekerja Malaysia dibayar upah yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pekerja di Negara penanda aras meskipun setelah mengambil kira faktor perbezaan produktiviti.

Kedua, Malaysia empunyai bahagian pendapatan pekerja yang lebih rendah meskipun menggunakan tenaga kerja yang lebih intensif. Hal ini menunjukkan pekerja tidak diberikan pampasan yang setimpal dengan sumbangan mereka.

Sumber: Laporan Tahunan BNM 2018, http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=bm_publication&pg=bm_ar&ac=43&lang=bm

Ditulis oleh Azharul Adha Bin Dzulkarnain
Boleh dihubungi melalui emel azharuladha@gmail.com

Komen

komen

Source link