Artikel Terkini

Produk Ar-Rahnu Berasaskan Gabungan Kontrak Qard, Rahn, Wadi`Ah Dan Ujrah Adalah Tidak Patuh Syariah

Produk Ar-Rahnu Berasaskan Gabungan Kontrak Qard, Rahn, Wadi`Ah Dan Ujrah Adalah Tidak Patuh Syariah 1

Majlis Penasihat Shariah (MPS) Bank Negara Malaysia pada mesyuarat ke-194 bertarikh 25 Jun 2019 dan mesyuarat ke-195 bertarikh 31 Julai 2019 telah memutuskan bahawa struktur semasa produk ar-rahnu yang ditawarkan oleh institusi kewangan Islam (IKI) berasaskan gabungan kontrak qard (pinjaman), rahn (cagaran), wadi`ah (simpanan) dan ujrah (upah simpan) tidak memenuhi keperluan Syariah yang ditetapkan dalam Dokumen Polisi (PD) Rahn berdasarkan hujah-hujah berikut:

  • Keberkaitan dan kebergantungan kontrak, rahn, wadi`ah dan ujrah dengan kontrak qard dalam struktur produk ini menimbulkan isu qard jarra naf`an (pinjaman yang menjana manfaat kepada pemberi pinjam) dan bai` wa salaf (gabungan kontrak jual beli dan pinjaman) yang tidak dibenarkan Syarak. Dalam struktur produk ini, salah satu kontrak tidak akan efektif tanpa kewujudan kontrak lain. Sebagai contoh, qard hanya diberikan dengan syarat pelanggan menyimpan emas dan membayar upah simpanan emas tersebut. Hal ini secara tidak langsung mewujudkan keberkaitan antara qard dan caj upah simpan yang membawa kepada isu qard jarra naf’an; dan
  • Kombinasi rahn dan qard dalam produk ar-rahnu bagi menjana keuntungan tidak menepati objektif kontrak (muqtada `aqdrahn dan qard memandangkan objektif asal kedua-dua kontrak adalah untuk cagaran dan kebajikan (charity).

MPS pada mesyuarat ke-195 turut memutuskan perkara-perkara berikut:

  • Tarikh kuatkuasa keputusan MPS pada mesyuarat ke-194 bertarikh 25 Jun 2019 berhubung produk ar-rahnu yang menggunakan struktur di atas adalah pada 1 Februari 2020;
  • IKI dibenarkan secara sementara menggunapakai pandangan Jawatankuasa Syariah (JKS) masing-masing berkenaan produk ar-rahnu sehingga tarikh keputusan MPS berkuatkuasa; dan
  • Pembiayaan ar-rahnu yang berdasarkan keputusan terdahulu JKS IKI yang masih tertunggak dan sebarang penawaran baru sebelum tarikh berkuatkuasa keputusan MPS termasuk pendapatan yang diperoleh daripada portfolio tersebut, boleh diteruskan sehingga ianya matang.

Sila lihat lampiran di sini untuk maklumat lanjut.

Sumber: Bank Negara Malaysia (BNM)

Apa Itu Ar-Rahnu?

Kalau nak tahu, Ar-Rahnu adalah salah satu daripada Kontrak Berasaskan Jaminan. Kontrak jenis ini adalah di antara pelanggan dan pihak yang memberi jaminan. Ia dipraktiskan dalam perniagaan Ar-Rahnu.

Contoh:
Pelanggan memajak barang kemas untuk mendapatkan tunai melalui Ar-Rahnu. Pengendali Ar-Rahnu menjamin keselamatan barang kemas tersebut dan akan memulangkan barang kemas tersebut apabila pembiayaan dilunaskan oleh pelanggan dalam tempoh waktu yang
telah dipersetujui.

Sebelum ini pun, kami ada kongsikan Ketahui Apa Itu Ar-Rahnu, Dan Mengapa Ianya Lebih Baik Daripada Pembiayaan Peribadi.

Mungkin selepas ini kita perlu cari alternatif lain, semoga dipermudahkan semua urusan.

Produk Ar-Rahnu Berasaskan Gabungan Kontrak Qard, Rahn, Wadi`Ah Dan Ujrah Adalah Tidak Patuh Syariah 2

Produk Ar-Rahnu Berasaskan Gabungan Kontrak Qard, Rahn, Wadi`Ah Dan Ujrah Adalah Tidak Patuh Syariah 1
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
rumah ibs
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor
rumah banglo

Source link