Uncategorized

HiHOME : YM Tengku Dato’ Sri Zafrul, Group CEO.

HiHOME : YM Tengku Dato’ Sri Zafrul, Group CEO. 1


KUALA LUMPUR: Terdapat ketidaksepadanan besar dalam bekalan dan permintaan yang telah mengakibatkan banyak hartanah tidak terjual. YM Tengku Dato’ Sro Zafrul pernah mempertimbangkan untuk lebihkan pinjaman malah tidak seharusnya dilaksanakan.

“Masalah apabila kita memberi pinjaman, kita perlu bertanggungjawab dalam pinjaman untuk memastikan peminjam dapat membayar pinjaman mereka.

Beliau mula-mula meneroka idea untuk memberi pinjaman lebih dan menyimpulkan. 

Pinjaman rumah adalah penyebab kebankrapan terbesar ketiga, selepas pinjaman peribadi dan sewa beli. Ini adalah faktor mengapa 30,064 belia berusia 18-24 telah mencapai kemuflisan.

Beliau terus menerangkan bahawa ada pilihan lain untuk mereka yang tidak mampu membayar pinjaman. 

Rumah RM900,000 di SS2 PJ, akan menelan belanja RM2,000 sebulan. Ini berbanding dengan RM3,708 sebulan selama 35 tahun, jika anda membeli sebuah rumah. Ini hampir dua kali ganda kos sewa, tidak termasuk duti setem, yuran guaman.

Perbandingan yang berbeza dengan negara lain, 49% daripada Jerman dan 42% rakyat Amerika adalah penyewa.

Ia juga menjadi kebiasaan untuk orang ramai menjadi penyewa seumur hidup dan tidak memiliki sebidang harta kerana tiada stigma dalam perumahan.

Untuk Step Up Financing menghadiri kumpulan B40 di mana mereka hanya perlu membayar pinjaman bank mereka, tanpa bimbang tentang ansuran.

Matlamat inisiatif ini adalah untuk membolehkan individu meningkatkan pendapatan mereka selepas tempoh 5 tahun.

YM Tengku Dato ‘Sri Zafrul juga menyatakan bahawa CIMB adalah satu-satunya bank yang boleh menyediakan Kelulusan Gadai Janji dalam masa 1 minit.

Beliau juga mengumumkan bahawa CIMB akan melepaskan dana sebanyak RM6 bilion untuk B40 dengan langkah pembiayaan dengan kadar terendah di bandar sebanyak 2.9%.

Tidak sabar untuk mendapatkan rumah baru? Layari Hi HOME

Source link