Artikel Terkini

SC Umum Senarai Kemas Kini Sekuriti Patuh Syariah (November 2019)


Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) hari ini mengeluarkan senarai kemas kini sekuriti patuh Syariah yang diluluskan oleh Majlis Penasihat Shariah (SAC).

Senarai yang telah dikemas kini tersebut, yang berkuat kuasa mulai 29 November 2019, mengandungi 696 sekuriti patuh Syariah. Sekuriti-sekuriti ini merangkumi 77 peratus daripada sejumlah 900 sekuriti tersenarai di Bursa Malaysia.

Senarai tersebut termasuk 38 sekuriti yang baru diklasifikasikan sebagai sekuriti patuh Syariah dan mengeluarkan 29 sekuriti daripada senarai terdahulu yang diterbitkan pada Mei 2019.

Senarai penuh yang dikemas kini dua kali setahun berpandukan penyata kewangan tahunan teraudit syarikat terkini, boleh didapati di laman sesawang SC di www.sc.com.my. Senarai kemas kini seterusnya akan diterbitkan pada Mei 2020, berdasarkan penyata kewangan teraudit yang dikeluarkan sehingga 31 Mac 2020.

Sekuriti yang baru diklasifikasikan sebagai sekuriti patuh Syariah (November 2019)

Sekuriti yang baru diklasifikasikan sebagai sekuriti tidak patuh Syariah (November 2019)

77% Saham Di Bursa Malaysia Adalah Patuh Syariah

Ada 4 REIT dan 6 EFT Patuh Syariah Di Bursa Malaysia

Apa nak buat kalau saham yang kita beli sebelum ini patuh Syariah, tapi bukan lagi patuh Syariah mengikut pengumuman terbaru Suruhanjaya Sekuriti?

1. Saham Patuh Syariah Jadi Tidak Patuh Syariah, Harga Melebihi Pelaburan Pokok

2. Saham Patuh Syariah Jadi Tidak Patuh Syariah, Harga Kurang Daripada Pelaburan Pokok

Macam Mana Nak Kenal Saham Patuh Syariah?

Selain daripada rujuk dekat laman web Suruhanjaya Sekuriti, kita juga boleh tengok di trading platform dan akan ada simbol yang membezakannya dengan saham-saham syarikat yang tidak patuh syariah.

Contohnya ada simbol ‘[S]’ atau simbol bulat kecil [°] di sebelah nama saham.

Komen

komen

Source link