Artikel Terkini

Skim Sewa Beli Tidak Relevan Kepada Pemaju Hartanah


Melihat kepada lanskap hartanah di Malaysia pada hari ini, bilangan unit rumah tidak terjual dilaporkan semakin meningkat dari semasa ke semasa. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pusat Maklumat Harta Tanah (NAPIC), jumlah keseluruhan unit kediaman yang sudah siap tetapi tidak terjual kini mencecah nilai tertinggi RM19.54 bilion.

Skim Sewa Beli Tidak Relevan Kepada Pemaju Hartanah 1

Credit: The Edge Market

Pada suku ketiga tahun 2018, unit kediaman tidak terjual yang direkodkan berjumlah sebanyak 30,115 unit. Pada tempoh yang sama tahun 2017 pula, unit kediaman tidak terjual mencatatkan jumlah 20,304 unit. Ini bermakna unit kediaman tidak terjual meningkat sebanyak 48.35% hanya dalam tempoh setahun.

Pendek kata, pihak pemaju kini sedang ‘pening kepala’ kerana banyak rumah yang sudah disiapkan namun masih belum berjaya dijual.

Tenor (1)

Credit:Tenor

Banyak inisiatif telah diutarakan bagi menyelesaikan masalah ini seperti menambahbaik mekanisme pelepasan rumah kuota Bumiputera yang tidak terjual. Tidak ketinggalan juga wujud cadangan supaya skim sewa untuk beli (RTO) diguna pakai bagi mengurangkan lambakan rumah tidak terjual.

Apa itu skim RTO? Ia adalah skim ‘Rent-to-Own’ di mana penyewa akan menyewa sesebuah kediaman dalam tempoh tertentu dan kemudiannya penyewa itu akan diberi pilihan untuk membeli rumah tersebut pada harga yang telah ditetapkan.

Namun baru-baru ini timbul isu berkenaan pemaju yang sebenarnya tidak bersetuju dengan pelaksanaan skim RTO ini. Antara kritikan terhadap skim RTO ini ialah ianya tidak munasabah dari segi kewangan kepada pemaju.

Hal ini kerana pemaju dikatakan tidak akan dapat mengutip wang yang mencukupi daripada pembeli bagi menampung kos pinjaman yang tinggi bagi menyiapkan projek tersebut.

Skim Sewa Beli Tidak Relevan Kepada Pemaju Hartanah 2

Credit:Selangor Kini

“Secara purata, pemaju akan mendapatkan pinjaman bank sebanyak 50% untuk projek perumahan yang mereka buat. Kadar faedahnya tinggi, antara 8% ke atas” ujar pihak pemaju.

Secara dasarnya skim ini memang dilihat menarik namun terdapat juga beberapa aspek lain yang perlu diperhalusi seperti syarat kelulusan bagi skim ini. Sebagai contoh, apa akan terjadi sekiranya penyewa gagal menjelaskan bayaran sewa dan menyebabkan berlakunya tunggakan. Apakah penyewa ini masih layak untuk membeli rumah tersebut?

Selain itu, apakah terma sewaan untuk beli ini dalam prinsip undang-undang hartanah? Ini kerana sesuatu sewaan itu tidak dianggap sebagai urus niaga berdaftar di bawah Kanun Tanah Negara. Apa yang lebih penting lagi ialah bagaimanakah status pewarisan pusaka hartanah tersebut kepada ahli pewaris sekiranya penyewa meninggal dunia dalam tempoh sewaan?

Jika dilihat kepada pelbagai cadangan atau mekanisme baru yang diutarakan bagi menyelesaikan masalah lambakan rumah tidak terjual ini, ia sebenarnya boleh dikatakan belum cukup menarik bagi pembeli untuk membeli rumah.

Pihak kerajaan atau pemaju perlu sedar, masalah pokok kepada pemilikan rumah sebenarnya terletak kepada harga rumah itu sendiri dan ketidakmampuan pembeli. Perkara ini perlu diselesaikan terlebih dahulu.

Sekiranya situasi ini berterusan, tidak mustahil masalah lambakan rumah tidak terjual akan terus berlarutan dan lebih meruncing di masa hadapan.

Source link