Pinjaman LPPSA

10 Soalan Popular Tentang Permohonan Pinjaman LPPSA untuk Kakitangan Kerajaan di Malaysia

3760067

10 Soalan Popular Tentang Permohonan Pinjaman LPPSA untuk Kakitangan Kerajaan di Malaysia

 

 1. Apakah pinjaman LPPSA?
 2. Siapa yang layak mendapat pinjaman LPPSA?
 3. Berapakah jumlah maksimum pinjaman untuk LPPSA?
 4. Berapakah kadar faedah dan tempoh pembayaran balik pinjaman LPPSA?
 5. Apakah dokumen yang diperlukan untuk permohonan pinjaman LPPSA?
 6. Bagaimana untuk memohon pinjaman LPPSA secara dalam talian?
 7. Apakah kebaikan dan keburukan pinjaman LPPSA?
 8. Apakah yang berlaku jika saya gagal membayar balik pinjaman LPPSA?
 9. Berapa lamakah masa yang diambil untuk memproses permohonan pinjaman LPPSA?
 10. Bolehkah saya menggunakan pinjaman LPPSA untuk bayaran muka rumah/kereta?

 

rumahibs fb cover 03 

Apakah pinjaman LPPSA itu?

Pinjaman LPPSA merujuk kepada Lembaga Pinjaman Perumahan Sektor Awam. Ia adalah skim pembiayaan yang disediakan oleh kerajaan Malaysia khusus untuk membantu kakitangan sektor awam dalam pembelian rumah, kereta, komputer dan kerja-kerja baik pulih.

Antara ciri-ciri utama pinjaman LPPSA:

 • Dikendalikan dan diuruskan oleh Lembaga Pinjaman Perumahan Sektor Awam (LPPSA) di bawah Kementerian Kewangan.
 • Menyediakan pilihan pembiayaan yang mudah secara eksklusif untuk penjawat awam dalam sektor awam.
 • Membiayai pembelian atau pembinaan rumah, pembelian kereta dan komputer, serta kerja-kerja baik pulih.
 • Kadar faedah yang rendah dan tempoh pembayaran balik sehingga 25 tahun.
 • Amaun pinjaman minimum RM20,000 dan maksimum sehingga RM200,000.

Secara ringkasnya, pinjaman LPPSA bertujuan untuk menyediakan akses kredit dan pilihan pembiayaan yang mampu milik untuk perbelanjaan dan pembelian utama khusus untuk kakitangan awam Malaysia. Ia menawarkan kadar faedah yang rendah dan skim bayaran balik yang fleksibel.

 

Siapa yang layak memohon pinjaman LPPSA?

Pinjaman LPPSA hanya disediakan secara eksklusif untuk kakitangan awam dan kakitangan sektor awam di Malaysia. Berikut adalah kriteria kelayakan untuk memohon pinjaman LPPSA:

 • Warganegara Malaysia yang merupakan kakitangan awam di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam. Ini termasuk:

  • Kakitangan Kerajaan Persekutuan
  • Kerajaan Negeri
  • Pihak Berkuasa Tempatan
  • Badan Berkanun
 • Jawatan tetap dengan tempoh perkhidmatan minimum 1 tahun. Pegawai kontrak tidak layak.

 • Berumur antara 21 hingga 55 tahun pada tarikh matang pinjaman.

 • Mempunyai rekod kredit yang baik – tiada sejarah hutang lapuk atau muflis.

 • Dilantik secara tetap dalam perkhidmatan – lulus tempoh percubaan.

 • Gaji antara Gred 1 hingga Gred 54.

Justeru, pinjaman LPPSA terhad kepada kakitangan awam dan pekerja sektor awam yang berkhidmat dalam sektor kerajaan. Pemohon yang layak perlu memenuhi kriteria asas jawatan, tempoh perkhidmatan, umur, sejarah kredit dan keupayaan membayar balik.

 

Apakah jumlah pinjaman maksimum untuk LPPSA?

Jumlah pinjaman maksimum yang boleh diperolehi di bawah skim LPPSA bergantung kepada tujuan dan jenis pinjaman:

 • Untuk pinjaman perumahan – sehingga RM200,000

  • Boleh digunakan untuk membeli atau membina rumah
  • Pembelian tanah untuk binaan rumah
 • Untuk pinjaman kereta – sehingga RM100,000

  • Pembelian kereta baru atau terpakai
 • Untuk pinjaman komputer – sehingga RM5,000

  • Pembelian desktop atau laptop
 • Untuk pinjaman baik pulih – sehingga RM30,000

  • Kerja-kerja baik pulih atau ubah suai rumah

Bagaimanapun, jumlah pinjaman yang diluluskan juga bergantung kepada:

 • Pendapatan bulanan pemohon – pendapatan yang lebih tinggi, kelayakan jumlah pinjaman yang lebih tinggi
 • Bilangan tanggungan – tanggungan yang lebih ramai bermakna jumlah pinjaman yang lebih rendah
 • Umur pemohon – umur maksimum 55 tahun pada matang pinjaman
 • Obligasi kewangan sedia ada – pinjaman lain, hutang kad kredit dan lain-lain
 • Gred jawatan – gred yang lebih tinggi layak untuk jumlah yang lebih tinggi

Jumlah maksimum berfungsi sebagai had, tetapi jumlah sebenar yang diluluskan adalah lebih rendah antara jumlah permohonan atau jumlah boleh bayar seperti yang ditentukan oleh LPPSA.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

Apakah kadar faedah dan tempoh pembayaran balik untuk pinjaman LPPSA?

Pinjaman LPPSA menawarkan kadar faedah yang kompetitif dan tempoh bayaran balik yang fleksibel untuk kakitangan kerajaan. Berikut adalah butiran utamanya:

 • Kadar faedah

  • 3.5% setahun berkuat kuasa dari 1 Januari 2023
  • Antara kadar faedah paling rendah untuk pinjaman peribadi
  • Kadar tetap untuk keseluruhan tempoh pembayaran balik
 • Tempoh pembayaran balik

  • Maksimum 25 tahun untuk pinjaman perumahan
  • Maksimum 10 tahun untuk pinjaman kereta
  • Maksimum 5 tahun untuk pinjaman komputer dan baik pulih
  • Tempoh bayaran balik bergantung kepada amaun pinjaman, pendapatan, umur pemohon
 • Pilihan pembayaran

  • Potongan gaji bulanan
  • Arahan debit terus ke bank
 • Pilihan untuk penyelesaian awal atau penebusan separa awal

Kadar faedah yang rendah menjadikan LPPSA sebagai pilihan pembiayaan yang menarik berbanding pinjaman komersial. Pemohon boleh memilih tempoh bayaran balik yang lebih panjang untuk mengurangkan ansuran bulanan.

Pinjaman boleh dijelaskan sepenuhnya lebih awal daripada tarikh matang dengan membayar baki pokok dan faedah. Penebusan separa awal juga boleh dibuat berdasarkan kemampuan pembayaran balik pemohon.

 

Apakah dokumen yang diperlukan untuk permohonan pinjaman LPPSA?

Pemohon perlu menyediakan dan mengemukakan beberapa dokumen semasa memohon pinjaman LPPSA.

Dokumen utama yang diperlukan adalah:

 • Borang permohonan pinjaman LPPSA yang lengkap
 • Salinan MyKad (hadapan dan belakang)
 • Slip gaji 3 bulan terkini
 • Salinan sah surat pengesahan jawatan
 • Surat butiran pekerjaan daripada jabatan perjawatan
 • Borang EA – butiran gaji tahunan
 • Bukti pendapatan lain (jika ada)
 • Penyata akaun untuk 6 bulan yang lalu
 • Sebut harga dan invois untuk barangan yang hendak dibeli

Untuk pinjaman perumahan:

 • Perjanjian Jual Beli
 • Salinan hak milik tanah
 • Pelan bangunan yang diluluskan

Untuk pinjaman kereta:

 • Invois kereta dengan butiran kereta

Semua dokumen mesti disahkan salinan oleh ketua jabatan atau pegawai yang diberi kuasa. Dokumen-dokumen ini membantu mengesahkan identiti, pendapatan, status pekerjaan dan tujuan pinjaman pemohon.

Pemohon mesti memastikan semua dokumen yang diperlukan adalah lengkap untuk mengelakkan kelewatan dalam memproses permohonan pinjaman LPPSA. Pinjaman hanya akan diluluskan selepas menerima dokumentasi yang lengkap.

 

Bagaimana cara memohon pinjaman LPPSA secara online?

Permohonan pinjaman LPPSA boleh dikemukakan secara penuh dalam talian melalui laman web LPPSA.

Berikut adalah langkah-langkah untuk permohonan pinjaman LPPSA dalam talian:

 1. Pergi ke laman web LPPSA
 2. Klik pada “Permohonan Atas Talian” untuk permohonan dalam talian.
 3. Daftar untuk akaun dalam talian sebagai pengguna baharu.
 4. Log masuk ke portal dengan nama pengguna dan kata laluan yang didaftarkan.
 5. Pilih “Permohonan Baru” untuk memulakan permohonan baharu.
 6. Pilih skim pinjaman – perumahan, kereta, baik pulih dan sebagainya.
 7. Isi semua butiran dalam borang permohonan dalam talian.
 8. Muat naik salinan lembut semua dokumen sokongan.
 9. Semak semula permohonan dan klik hantar.
 10. Cetak pengesahan acknowledgement.

Pemohon akan menerima nombor rujukan sebaik sahaja permohonan dihantar. Status boleh disemak dalam talian menggunakan nombor rujukan tersebut.

Kelebihan utama permohonan dalam talian adalah kemudahannya dan pemprosesan yang lebih pantas. Dokumen dan butiran dimasukkan secara elektronik bagi mempercepatkan kelulusan.

Pemohon perlu memastikan maklumat dan dokumen yang dikemukakan adalah tepat sebelum penghantaran muktamad.

 

Apakah kelebihan dan kekurangan pinjaman LPPSA?

Pinjaman LPPSA menawarkan banyak manfaat tetapi juga mempunyai batasan tertentu yang perlu diketahui oleh pemohon:

Kelebihan pinjaman LPPSA:

 • Kadar faedah yang lebih rendah berbanding pinjaman komersial
 • Tempoh bayaran balik yang panjang sehingga 25 tahun
 • Jumlah pinjaman yang lebih tinggi memandangkan pemohon adalah kakitangan kerajaan
 • Tidak memerlukan cagaran atau penjamin
 • Pembayaran balik fleksibel melalui potongan gaji
 • Kelulusan yang lebih pantas berbanding pinjaman bank
 • Kemudahan permohonan dalam talian

Kekurangan pinjaman LPPSA:

 • Hanya untuk kakitangan sektor kerajaan
 • Masa pemprosesan yang lebih lama – 2 hingga 3 bulan
 • Caj penalti untuk bayaran lewat
 • Tujuan pinjaman yang terhad – hanya untuk rumah, kereta, baik pulih rumah dan komputer
 • Tidak boleh bertukar kerja semasa tempoh bayaran balik
 • Amaun pinjaman tertakluk kepada kemampuan bayaran balik
 • Tertakluk kepada had maksimum bergantung pada tujuan pinjaman

Secara ringkasnya, pinjaman LPPSA menawarkan kelebihan dari segi kadar faedah kompetitif dan fleksibiliti tetapi juga terhad dari segi skopnya. Pemohon perlu menimbang manfaat dan batasan sebelum memohon.

 

2 Skim Zero Deposit

 

Apakah akibat jika gagal membayar pinjaman LPPSA?

Adalah penting untuk peminjam LPPSA membayar ansuran mengikut jadual yang ditetapkan. Kegagalan membayar balik pinjaman boleh membawa akibat yang serius:

 • Fi bayaran lewat akan dikenakan jika ansuran bulanan tidak dibayar tepat pada masanya. Fi semasa ialah 1% ke atas amaun ansuran yang tertunggak.

 • Bagi kemungkiran berturut-turut melebihi 3 bulan, keseluruhan pokok pinjaman boleh dituntut serta-merta.

 • Tindakan undang-undang boleh diambil untuk menuntut semula amaun pinjaman yang tertunggak termasuk:

  • Pengeluaran saman
  • Memulakan prosiding kebankrapan
  • Perintah gadaian ke atas harta
  • Rampasan gaji
 • Sebarang kos guaman yang ditanggung akan ditanggung oleh peminjam ingkar.

 • Permohonan pinjaman pada masa hadapan akan ditolak.

 • Kesan ke atas kerjaya perkhidmatan awam seperti kelewatan kenaikan pangkat, bonus dan sebagainya.

 • Rekod kredit yang terjejas menyebabkan permohonan pinjaman lain ditolak.

 • Halangan untuk mendapatkan sebarang pinjaman pada masa hadapan disebabkan status muflis.

Ringkasnya, kegagalan membayar pinjaman LPPSA boleh membawa tindakan undang-undang, rekod kredit tercemar dan impak jangka panjang ke atas kewangan.

Pemohon hanya perlu berkomitmen kepada obligasi pembayaran jika mereka yakin mampu mematuhi jadual pembayaran dengan ketat. Adalah disarankan untuk memohon skim bayaran awal atau lanjutan tempoh jika menghadapi masalah kewangan, dan bukannya ingkar bayaran.

 

Berapa lama proses permohonan pinjaman LPPSA?

Biasanya mengambil masa 2 hingga 3 bulan untuk permohonan pinjaman LPPSA diproses dan diluluskan sepenuhnya.

Secara umumnya, proses dan jangka masa adalah seperti berikut:

 • Pemohon menghantar permohonan dalam talian dengan dokumen (1 minggu)
 • LPPSA menyemak dokumen untuk pastikan lengkap (2 minggu)
 • Pertanyaan diajukan kepada pemohon jika ada maklumat yang kurang (1 minggu)
 • LPPSA menilai kelayakan dan jumlah pinjaman serta mengeluarkan Surat Tawaran (3 minggu)
 • Pemohon menerima tawaran dan mengembalikan Surat Tawaran yang ditandatangani (1 minggu)
 • Pinjaman dikeluarkan setelah penerimaan diterima (2 minggu)

Jumlah masa pemprosesan dari permohonan hingga pengeluaran adalah 2 hingga 3 bulan

Walau bagaimanapun, faktor berikut boleh memanjangkan masa pemprosesan:

 • Dokumen tidak lengkap menyebabkan berulang alik
 • Penjelasan diperlukan daripada pemohon
 • Permohonan jumlah pinjaman yang lebih tinggi memerlukan penilaian terperinci
 • Sektor kerajaan mengalami kelewatan dalam pensijilan dokumen
 • Tempoh permohonan puncak seperti tahun awal dan musim perayaan

Pemohon hendaklah memastikan dokumen lengkap dan menjangkakan masa pemprosesan biasa 8 hingga 12 minggu. Buat susulan dengan kerap untuk kemas kini status bagi mengelakkan kelewatan yang tidak wajar.

 

Bolehkah saya gunakan pinjaman LPPSA untuk deposit rumah/kereta?

Ya, pinjaman LPPSA boleh digunakan untuk membiayai deposit permulaan semasa membeli rumah atau kereta. Ini menyediakan alternatif kepada pengeluaran Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP).

Bagi pembelian rumah, pinjaman LPPSA membolehkan pembiayaan deposit minimum 10% daripada harga hartanah.

 • Pemohon perlu mengemukakan Perjanjian Jual Beli sebagai bukti harga hartanah dan deposit yang diperlukan.
 • Amaun deposit dibayar terus ke akaun pemaju.

Bagi pembelian kereta, pinjaman LPPSA boleh digunakan untuk membiayai sehingga 90% daripada harga kereta.

 • Invois kereta mesti dikemukakan menunjukkan amaun deposit 10%.
 • Deposit dipindahkan ke akaun peniaga apabila pinjaman diluluskan.
 • Kereta digunakan sebagai cagaran untuk pinjaman.

Kelebihan menggunakan pinjaman LPPSA berbanding pengeluaran KWSP ialah ia tidak mengurangkan simpanan persaraan. Kos faedah untuk pinjaman LPPSA juga mungkin lebih rendah berbanding peluang yang hilang disebabkan pengeluaran KWSP.

Walau bagaimanapun, pemohon perlu memastikan mereka mampu mematuhi obligasi pembayaran sebelum mengambil pinjaman. Secara keseluruhannya, pinjaman LPPSA menyediakan pilihan untuk pembiayaan deposit utama.

 

3 Spesifikasi Rumah

 

 

Kesimpulan Utama

 • Pinjaman LPPSA adalah skim pembiayaan oleh kerajaan Malaysia khusus untuk kakitangan awam membeli rumah, kereta, komputer atau kerja baik pulih.
 • Amaun pinjaman maksimum sehingga RM200,000 untuk perumahan, RM100,000 untuk kereta, dan jumlah yang lebih rendah untuk komputer dan baik pulih.
 • Kadar faedah tetap pada 3.5% setahun. Tempoh bayaran balik sehingga 25 tahun.
 • Pemohon mestilah kakitangan awam Malaysia yang disahkan dengan tempoh berkhidmat minimum 1 tahun.
 • Permohonan secara dalam talian melalui laman web LPPSA dengan dokumentasi lengkap.
 • Masa pemprosesan adalah 2-3 bulan dari permohonan hingga kelulusan.
 • Akibat kemungkiran bayaran termasuk tindakan undang-undang, rekod kredit tercemar dan kerjaya terbantut.
 • Pinjaman LPPSA menyediakan akses pembiayaan secara eksklusif untuk kakitangan kerajaan bagi tujuan pembelian aset dan perbelanjaan.
 • Ia menawarkan kadar kompetitif dan tempoh fleksibel yang tidak ditawarkan oleh pinjaman komersial.
 • Pemohon perlu menilai kemampuan pembayaran sebelum membuat komitmen.
 • Pematuhan jadual pembayaran adalah penting untuk mengelakkan isu undang-undang dan kredit.
 • Masa pemprosesan mungkin panjang, oleh itu pemohon perlu mengambil kira tempoh 2-3 bulan serta memastikan dokumen adalah lengkap.

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor