Kontraktor Rumah

Bagaimana Cara Mendapatkan Insurans Yang Sesuai Untuk Melindungi Rumah Yang Baru Dibina?

b4kp3uoypcy

Bagaimana Cara Mendapatkan Insurans Yang Sesuai Untuk Melindungi Rumah Yang Baru Dibina?

 1. Apakah jenis-jenis insurans rumah yang terbaik?
 2. Berapa nilai perlindungan insurans yang perlu saya ambil untuk rumah baru?
 3. Apakah perbezaan di antara insurans rumah dan insurans kandungan?
 4. Apakah risiko-risiko utama yang perlu dilindungi oleh insurans rumah?
 5. Bagaimana cara memilih syarikat insurans rumah yang berwibawa?
 6. Apakah ciri-ciri polisi insurans rumah yang komprehensif?
 7. Berapa lama tempoh insurans rumah yang disyorkan?
 8. Adakah saya perlu mengambil insurans tambahan seperti insurans banjir?
 9. Bagaimana cara membanding dan memilih polisi insurans rumah yang terbaik?
 10. Apakah langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kerosakan atau kehilangan harta benda?

 

rumahibs fb cover 03 

1. Apakah jenis-jenis insurans rumah yang terbaik?

Terdapat beberapa jenis insurans rumah yang popular di Malaysia:

 • Insurans Kebakaran – Ini melindungi kerugian akibat kebakaran, letupan, kilat dan bencana alam. Ini adalah perlindungan asas yang diperlukan.
 • Insurans Pecah Rumah – Melindungi harta benda daripada kecurian dan pecah rumah. Ini penting untuk melindungi barangan berharga.
 • Insurans Banjir – Melindungi kerosakan akibat banjir, ribut dan hujan lebat. Ini disyorkan jika tinggal di kawasan berisiko banjir.
 • Insurans Liabiliti Awam – Melindungi liabiliti undang-undang jika orang awam cedera di premis anda.
 • Insurans Kandungan Rumah – Melindungi perabot, peralatan elektrik dan barangan rumah lain. Boleh diambil berasingan daripada insurans rumah.

Secara amnya, gabungan insurans kebakaran, pecah rumah dan banjir adalah perlindungan paling asas dan disyorkan untuk rumah baru. Pertimbangkan juga insurans kandungan rumah.

 

2. Berapa nilai perlindungan insurans yang perlu saya ambil untuk rumah baru?

Nilai perlindungan insurans rumah baru perlu berasaskan:

 • Kos pembinaan semula – Ini merujuk kos menggantikan rumah jika musnah sama sekali. Kos bahan binaan, buruh dan fi professional perlu diambil kira.
 • Nilai pasaran rumah – Harga jualan rumah di pasaran terbuka. Biasanya lebih tinggi daripada kos pembinaan semula.
 • Jumlah pinjaman rumah – Jika ada pinjaman perumahan, nilai pinjaman perlu dilindungi.

Secara amnya, nilai perlindungan yang disyorkan ialah:

 • Rumah kos rendah – RM150,000 hingga RM300,000
 • Rumah teres/berkembar – RM300,000 hingga RM500,000
 • Rumah banglo – RM500,000 hingga RM1 juta

Adalah penting untuk menilai rumah anda dengan betul dan berbincang dengan ejen insurans bagi menentukan jumlah perlindungan yang secukupnya. Lebihan insurans sedikit lebih baik daripada kekurangan insurans.

 

3. Apakah perbezaan di antara insurans rumah dan insurans kandungan?

Insurans Rumah Insurans Kandungan
Melindungi struktur fizikal rumah Melindungi barangan di dalam rumah
Perlindungan termasuk dinding, bumbung, tangga, pintu, tingkap Perlindungan termasuk perabot, peralatan elektrik, pakaian, barang kemas
Dilindungi daripada bencana alam dan kebakaran Dilindungi daripada kecurian dan kerosakan
Biasanya diambil oleh pemilik rumah Boleh diambil oleh pemilik dan penyewa
Premium bergantung nilai struktur rumah Premium bergantung nilai kandungan diinsuranskan

Secara ringkas, insurans rumah melindungi struktur bangunan manakala insurans kandungan pula melindungi barang di dalamnya. Kebanyakan polisi asas hanya melindungi struktur, jadi kandungan perlu diinsuranskan berasingan.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

4. Apakah risiko-risiko utama yang perlu dilindungi oleh insurans rumah?

Risiko utama yang perlu dilindungi termasuk:

 • Kebakaran – Ini adalah risiko paling utama. Api boleh merebak dengan cepat dan memusnahkan rumah.
 • Letupan – Letupan dari gas atau bahan mudah terbakar boleh menyebabkan kerosakan teruk.
 • Kilat – Kilat yang menyambar boleh menyebabkan kebakaran
 • Banjir – Banjir boleh menyebabkan kerosakan teruk kepada struktur rumah dan juga barangan di dalamnya. Ini amat penting jika tinggal di kawasan berisiko banjir.
 • Ribut dan ribut petir – Angin kencang dan hujan lebat boleh merosakkan bumbung, tingkap dan pintu. Kilat juga boleh menyebabkan kebakaran.
 • Pecah rumah – Kehilangan barang berharga akibat pecah rumah perlu dilindungi.
 • Liabiliti awam – Perlindungan jika ada orang awam yang cedera di kawasan rumah anda.

Secara keseluruhannya, insurans rumah perlu melindungi semua risiko utama yang boleh merosakkan struktur rumah dan menyebabkan kerugian kewangan.

 

5. Bagaimana cara memilih syarikat insurans rumah yang berwibawa?

Berikut adalah tips untuk memilih syarikat insurans rumah yang berwibawa:

 • Semak rekod dan reputasi syarikat insurans tersebut. Pilih syarikat yang sudah lama bertapak dengan rekod pembayaran tuntutan yang baik.
 • Pilih syarikat insurans yang berdaftar di bawah BNM untuk jaminan kawal selia yang lebih baik.
 • Dapatkan cadangan ejen insurans yang bertauliah. Elakkan ejen tidak bertauliah.
 • Semak keluasan perlindungan yang ditawarkan. Pilih polisi yang menyeluruh dengan had liabiliti yang tinggi.
 • Bandingkan kadar premium yang ditawarkan. Pilih premium paling berpatutan untuk perlindungan yang diperlukan.
 • Semak proses tuntutan insurans dan rekod bayaran balik tuntutan syarikat tersebut.
 • Pertimbangkan manfaat tambahan seperti perlindungan tambahan dan diskaun tanpa tuntutan.
 • Dapatkan nasihat ejen insurans yang berpengalaman untuk memilih polisi yang sesuai.

Dengan membuat perbandingan teliti, anda dapat memilih syarikat insurans rumah yang berwibawa dan berbaloi.

 

6. Apakah ciri-ciri polisi insurans rumah yang komprehensif?

Ciri-ciri utama polisi insurans rumah yang komprehensif:

 • Perlindungan asas kebakaran dan bencana alam yang luas.
 • Jumlah dilindungi mencukupi untuk menggantikan semula rumah.
 • Perlindungan tambahan untuk banjir, pecah masuk dan liabiliti awam.
 • Perlindungan kandungan rumah sebagai manfaat tambahan.
 • Elaun hotel sementara jika tidak boleh tinggal di rumah semasa pembaikan.
 • Perlindungan untuk kos pembersihan selepas berlakunya kerosakan.
 • Tiada had jumlah tuntutan setahun untuk kebakaran dan force majeure.
 • Tempoh tanggung rugi selama 12 bulan selepas tuntutan untuk membaiki kerosakan yang timbul kemudian.
 • Prosedur tuntutan yang mudah dan cepat dengan bayaran tuntutan pantas.
 • Premium berpatutan dan pengecualian yang minimum.

Dengan ciri-ciri di atas, sesebuah polisi rumah yang komprehensif dapat melindungi pemilik daripada kerugian kewangan yang besar jika berlaku bencana.

 

2 Skim Zero Deposit

 

7. Berapa lama tempoh insurans rumah yang disyorkan?

Tempoh insurans rumah yang disyorkan ialah minimum satu tahun. Ini kerana:

 • Tempoh satu tahun adalah tempoh minimum yang ditawarkan oleh kebanyakan syarikat insurans.
 • Perlindungan satu tahun memastikan rumah anda dilindungi sepenuhnya untuk jangka masa tersebut.
 • Polisi satu tahun juga bermakna premium dibayar hanya untuk setahun sahaja.
 • Pembaharuan setiap tahun membolehkan anda menyemak semula perlindungan dan membuat penambahbaikan jika perlu.
 • Diskaun tanpa tuntutan dapat dikumpul setiap kali polisi diperbaharui.

Walaubagaimanapun, ada juga polisi insurans rumah jangka panjang 3 tahun atau 5 tahun. Ini menawarkan kadar diskaun dan perlindungan jangka panjang yang lebih baik.Secara amnya, tempoh 1 hingga 5 tahun adalah pilihan yang baik bergantung anggaran risiko dan bajet anda. Pastikan polisi sentiasa dikemaskini untuk perlindungan optimum.

 

8. Adakah saya perlu mengambil insurans tambahan seperti insurans banjir?

Insurans banjir adalah sangat disyorkan jika rumah anda berada di kawasan yang berisiko banjir tinggi.Ini kerana banjir boleh menyebabkan kerosakan teruk kepada rumah dan juga membahayakan nyawa. Kebanyakan polisi asas tidak melindungi banjir.

 • Banjir boleh menenggelamkan rumah, merosakkan perabot dan menyebabkan kerosakan struktur yang memerlukan pembaikan besar-besaran. Kosnya boleh berjumlah puluhan ribu ringgit.
 • Oleh itu, sangat disyorkan untuk mengambil perlindungan banjir tambahan jika tinggal di kawasan berisiko tinggi seperti tepi sungai atau kawasan tanah rata.
 • Insurans banjir komprehensif akan melindungi kerugian akibat air bah, limpahan air sungai, ribut dan hujan lebat. Setengah polisi turut melindungi gelinciran tanah.
 • Kos premium insurans banjir adalah pada kadar yang berpatutan berbanding potensi kerugian yang bakal ditanggung. Ia merupakan bentuk perlindungan nilai yang bijak.
 • Pastikan had liabiliti yang diambil mencukupi untuk menampung kos pembersihan dan pembaikan. Dapatkan nasihat ejen insurans berpengalaman untuk menentukan jumlah optimum.
 • Pertimbangkan juga perlindungan tambahan lain yang berkaitan seperti insurans tanah runtuh, gelinciran tanah dan pembersihan longkang.

Secara keseluruhannya, insurans banjir merupakan perlindungan penting yang tidak boleh diambil mudah jika tinggal di kawasan berisiko. Ia boleh menyelamatkan anda daripada kerugian kewangan yang besar akibat bencana alam.

 

9. Bagaimana cara membanding dan memilih polisi insurans rumah yang terbaik?

Berikut adalah tips untuk membanding dan memilih polisi insurans rumah yang terbaik:

 • Tentukan jenis perlindungan asas yang diperlukan seperti kebakaran, pecah masuk dan banjir.
 • Dapatkan sekurang-kurangnya 3 sebut harga daripada syarikat insurans yang berbeza.
 • Bandingkan skop perlindungan setiap polisi secara terperinci. Pastikan ia meliputi risiko utama.
 • Periksa had liabiliti dan elaun yang ditawarkan. Semak sama ada mencukupi.
 • Bandingkan kadar premium setelah mengambil kira skop perlindungan. Pilih yang paling berpatutan.
 • Semak pengecualian dalam polisi. Pilih yang mempunyai pengecualian minimum.
 • Pertimbangkan manfaat tambahan seperti perlindungan kandungan rumah dan elaun hotel.
 • Semak prosedur tuntutan dan rekod bayaran balik syarikat insurans.
 • Dapatkan pandangan ejen insurans yang berpengalaman.
 • Pilih syarikat insurans yang terbukti berwibawa dan boleh dipercayai.

Dengan membanding secara teliti, anda dapat memilih polisi insurans rumah yang paling menyeluruh dan berbaloi.

 

3 Spesifikasi Rumah

 

10. Apakah langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kerosakan atau kehilangan harta benda?

Jika berlaku kerosakan atau kehilangan harta benda, ini adalah langkah yang perlu diambil:

 • Laporkan insiden tersebut kepada polis dengan segera jika perlu. Dapatkan laporan polis.
 • Ambil gambar atau video kerosakan yang berlaku sebagai bukti.
 • Segera hubungi syarikat insurans anda untuk membuat tuntutan. Ikut prosedur tuntutan yang ditetapkan.
 • Jangan membuat sebarang pembaikan sendiri terlebih dahulu sehingga pihak insurans memeriksa kerosakan.
 • Simpan resit dan dokumen sokongan untuk perbelanjaan akibat insiden tersebut.
 • Bekerjasama dengan ejen insurans dan penilai kerugian untuk menentukan nilai tuntutan.
 • Teruskan bayaran premium walaupun ada tuntutan untuk mengekalkan perlindungan.
 • Ikut syor pihak insurans tentang langkah pembaikan atau penggantian harta benda.
 • Pastikan menerima bayaran tuntutan dalam tempoh yang dipersetujui.

Dengan bertindak cepat dan bekerjasama, proses tuntutan insurans dapat diselesaikan dengan lancar untuk mendapatkan semula kerugian.

 

Key Takeaways

 • Pilih insurans rumah yang komprehensif dengan perlindungan kebakaran, pecah masuk dan banjir.
 • Nilai perlindungan mesti mencukupi untuk gantikan semula rumah jika musnah.
 • Bandingkan polisi daripada beberapa syarikat insurans untuk mendapat yang terbaik.
 • Pilih syarikat insurans yang berwibawa dengan rekod bayaran tuntutan yang baik.
 • Laporkan tuntutan dengan segera dan ikut prosedur yang betul.

 

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor